Vi är Gävles samlade aktörer som vill motverka fattigdom och social utestängning genom samverkan för påverkan, med människan i centrum.

Nätverket startade 2002 i syfte att motverka fattigdom och social utestängning. Bakgrunden var det ökande antalet hyresskulder och vräkningar samt svårigheten att få stöd i hushållsekonomiska frågor. Ett sätt att motverka detta är samverkan i samförstånd

samt utbyte av information och kunskap.


EKC har bl.a. tagit initiativ till kommunens "Plan mot hemlöshet", den har sin utgångspunkt i EU:s strukturplan mot fattigdom och social utestängning, kallad EU 2020. Andra ämnen som drivits är t.ex. att stoppa skolfotografering och att barn inte ska kunna skuldsättas.Ett samverkansavtal är påskrivet av varje aktör som ska bidra med sin arbetstid och kunskap.

Familjeslanten står som huvudman.
I dagsläget är 14 aktörer med i EKC som träffas en gång i månaden.

På mötena planeras bl.a. gemensamma projekt med syfte att förebygga så att människor inte hamnar i ekonomiska svårigheter. Genom åren har EKC ordnat föreläsningar, utbildningar, konferenser och mötesplatser där socioekonomiska frågor stått i centrum.

Andra aktörer bjuds ofta in till EKC:s månadsmöten för att ge svar på frågor som uppkommit eller för att informera om sin verksamhet. Information som sprids i kontaktnätet och vidare till privatpersoner.


Genom kännedom om varandras kompetenser och befogenheter, löser vi idag komplicerade personärenden genom samordning i samförstånd med klienten. Det handlar om att ha människan i centrum och ge egenmakt till personer som hamnat i ekonomiska bekymmer av olika anledningar.